Pirkėjams

Pirkimo salygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios prekių pirkimo –pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Retroforma internetinės parduotuvės sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.retroforma.lt  internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi www.retroforma.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 

2. Pardavėju šiose taisyklėse yra UAB „Retroforma“, buveinės adresas: P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, juridinio asmens kodas 126197876, PVM mokėtojo kodas  LT261978716;

Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.retroforma.lt internetinėje parduotuvėje, ar besinaudojantis kitomis www.retroforma.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

 

3. Naudotis www.retroforma.lt internetine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: - veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;  - juridinių asmenų įgalioti atstovai.

 

4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.retroforma.lt internetinėje parduotuvėje.

 

5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.retroforma.lt internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas. 

 

6. Fizinėse parduotuvėse ir internetinėje parduotuvėje www.retroforma.lt, taikomi skirtingi specialūs pasiūlymai ir akcijos, nebent pažymėta kitaip.

 

7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.retroforma.lt internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių Retroforma internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

 

8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui perkant www.retroforma.lt internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno pirkimo metu.

 

9. Pardavėjas neprisiima  jokios rizikos ar atsakomybės, ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

10. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.retroforma.lt internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.